JUANA

DE IBARBOUROU_INSPIRACIONS

PERFORMANCE MULTIDISCIPLINAR_POESÍA_DANZA_MÚSICA

Unha semente en movemento dende Galiza a Uruguai comeza a sua viaxe coa grande poeta uruguaia Juana de Ibarbourou ‘Juana de América’, no vínculo entre dúas terras, é pretexto para unha creación escénica que integra diversas disciplinas artísticas: poesía, danza, música e docencia ao servizo do teatro. A escritora americana da nome á biblioteca de Lourenzá (Lugo) dende o ano 1962. Seu pai, nado nesta vila, emigra a Uruguai a mediados do S.XIX, a artista naceu na cidade de Melo a finais do mesmo século e a partir dos 18 anos residiu en Montevideu ata a súa morte. Serán os organismos da época, os que faciliten que conservemos unha carta sonora da poeta coa súa voz e facéndose eco do instante do seu nomeamento.

Este audio que envía a propia poeta ás autoridades de entón é a semente inspiradora desta obra, ‘JUANA’, na que as fabas cos poemas de tres mulleres de diferentes séculos imbrícanse na música e na danza. Textos de Juana de Ibarbourou (1892-1979, Uruguai), Rosalía de Castro (1837-1885, Galiza) e Marina Oural Villapol (Lourenzá, Galiza 1968) son titores para unha obra escénica multidisplinar: corpo, voz e música serven o texto e viceversa. Na escena tamén mulleres artistas de diferentes xeracións, partillando creación multidisciplinar con homes, e afondando na aprendizaxe desde a arte escénica como útil universal e necesario de relacionamento e comunicación.

Diferentes procedencias e mundos asumen a improvisación libre como lugar de mestría nunha creación, onde comparten por vez primeira composición. Xeran así na práctica valores constructivos na oralidade, musicalidade e movemento da palabra sentida e escrita para cultivo de raíz e céu, nunha obra de carácter internacional desde a aldea, a vila e o feitizo galegos.

(TEXTO ESP.)

Una semilla en movimiento desde Galicia a Uruguay comienza su viaje con la gran poeta uruguaya Juana de Ibarbourou ‘Juana de América’, en el vínculo entre dos tierras, es pretexto para una creación escénica que integra diversas disciplinas artísticas: poesía, danza, música y docencia al servicio del teatro. La escritora americana da nombre a la biblioteca de Lourenzá (Lugo) desde el año 1962. Su padre, nacido en esta villa, emigra a Uruguay a mediados del S.XIX, la artista nació en la ciudad de Melo a finales del mismo siglo y a partir de los 18 años residió en Montevideo hasta su muerte. Serán los organismos de la época, los que faciliten que conservemos una carta sonora de la poeta con su voz y haciéndose eco del instante de su nombramiento.

Este audio que envía la propia poeta a las autoridades de entonces es la semilla inspiradora de esta obra, ‘JUANA’, en la que las fabas con los poemas de tres mujeres de diferentes siglos se imbrican en la música y en la danza. Textos de Juana de Ibarbourou (1892-1979, Uruguay), Rosalía de Castro (1837-1885, Galiza) y Marina Oural Villapol (Lourenzá, Galiza 1968) son tutores para una obra escénica multidisplinar: cuerpo, voz y música sirven al texto y viceversa. En la escena también mujeres artistas de diferentes generaciones, compartiendo creación multidisciplinar con hombres, y profundizando en el aprendizaje desde el arte escénico como útil universal y necesario de relación y comunicación.

Diferentes procedencias y mundos asumen la improvisación libre como lugar de maestría en una creación, donde comparten por vez primera composición. Generan así en la práctica, valores constructivos en la oralidad, musicalidad y movimiento de la palabra sentida y escrita para cultivo de raíz y cielo, en una obra de carácter internacional desde la aldea, la villa y el hechizo gallegos.

 Link video vimeo

Idea Orixinal, Composición, Dirección, Textos, Voz: Marina Oural Villapol (MOV)

Dirección Musical, Saxo Soprano e Percusión Miúda: Chefa Alonso

Danza e Coreografía: Irene Álvarez Coto

Batería: Ramón Peña Gómez

Contrabaixo: Jorge Frías

Revisión de textos: Xavier Rodríguez Baixeras

Dirección escénica: Mónica Cofiño Arena

Textos de: Juana de Ibarbourou, Marina Oural, Rosalía de Castro

Iluminación/Programación de luces: Alberto Casas

Deseño Cartaz: Xavier Belho Cortizo

Video e Fotografía: Adrián Abril

Duración, 50′

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

MISIÓN E HORIZONTE

 • Reforzar as relacións galego-uruguaias e iberoamericanas desde as artes escénicas como vínculos irmaus universais.
 • Partillar creación multidisciplinar afondando na educación e aprendizaxe dende a arte escénica profesional como instrumento divulgador e xerador de valores constructivos.
 • Iniciar o camiño da traducción ó idioma galego dunha das grandes poetas internacionais filla de pai galego.
 • Afondar na poesía, na música e na danza de autor como vehículos universais e necesarios de relacionamento e comunicación; ferramentas fundamentais da socialización e o coñecemento entre pobos e idiosincrasias.
 • Promover a creación multidisciplinar con temática desde a perpectiva de xénero, de pobo orixinario e galegodescendente, e de visión interxeracional.
 • Repercutir na educación e cultura dende a visión de “cultivo” de futuro, principalmente: escolas primaria, secundaria, universidade e sectores especializados de danza, música e poesía en Galicia, Portugal, España, Uruguai, Brasil, Xapón, e os países de América, Europa, Asia e África que integren esta obra como ben cultural.

(ESP.)

MISIÓN Y HORIZONTE

 • Reforzar las relaciones gallego-uruguayas e iberoamericanas desde las artes escénicas como vínculos hermanos universales.
 • Compartir creación multidisciplinar profundizando en la educación y aprendizaje desde el arte escénico como instrumento divulgador y generador de valores constructivos.
 • Iniciar el camino de la traducción al idioma gallego de una de las grandes poetas internacionales, hija de padre gallego.
 • Profundizar en la poesía, en la música y en la danza como vehículos universales y necesarios de relación y comunicación; herramientas fundamentales de la socialización y el conocimiento entre pueblos e idiosincrasias.
 • Promover la creación multidisciplinar con temática desde la perspectiva de género, de pueblo originario y gallegodescendiente, y de visión intergeneracional.
 • Repercutir en la educación y cultura desde la visión de “cultivo” de futuro, principalmente: escuelas primaria, secundaria, universidad y sectores especializados de danza, música y poesía en Galicia, Portugal, España, Uruguai, Brasil, Japón, y los países de América, Europa, Asia y África que integran esta obra como bien cultural.

 

ESTREA E PREESTREA DA OBRA EN PROCESO / ESTRENO Y PREESTRENO DE LA OBRA EN PROCESO

PREESTREA / PREESTRENO:

9 de xuño (Junio) de 2017, venres. Concello de Lourenzá.

Lugar: Salón de Actos, Edificio do Concello

Hora: 20 h.

ESTREA / ESTRENO:

10 de xuño (Junio) de 2017, sábado. Concello de Ribadeo

Lugar: Cine-Teatro de Ribadeo

Hora: 21h